Drie van Breda

De Volkskrant besteedde gisteren aandacht aan het bezoek van de Duitse historicus Felix Bohr aan ons land. Bij het artikel stond een foto van een Mercedes waarop de standaard van ons Koninklijk Huis wappert. In de achtergrond zien we een menigte met Nederlandse vlaggetjes zwaaien en een bord dat omhoog wordt gehouden waarop de vrijlating van de drie laatste Duitse ‘krijgsgevangenen’ wordt geëist. Het onderschrift luidt: ‘Een betoging voor de vrijlating van de Drie van Breda in 1971.’

Ik kan me vergissen, maar dit lijkt mij een foto van het staatsbezoek van koningin Juliana en Prins Bernhard aan West-Duitsland in dat jaar. Het paar werd door het Duitse volk juist met enthousiasme ontvangen. En tussen alle mensen die onze vorstin en haar gemaal welkom heetten, stond één betoger die een bord in de lucht stak.