Villetta (vervolg)

Afbeeldingsresultaat voor de bremstruik baarn
Vandaag heb ik een ingezonden brief aan de Baarnsche Courant geschreven over Villetta van Van Deyssel, maar op de een of andere manier kan ik die naar de krant versturen, dus plaats ik hem maar hier:

Wat aardig dat de Baarnsche Courant aandacht besteedt aan Villetta, de voormalige woning van Lodewijk van Deyssel. In het stuk wordt de schrijver geciteerd: ‘Ach Huize Villetta te Baarn. Ik zat daar heerlijk in den wind als op een stoombootdek. Als alle vensters en deuren open stonden, zat men niet in de tocht, maar net in de buitenlucht.’
Een charmant citaat, alleen gaat het jammer genoeg niet over Villetta, maar over De Bremstruik, het huis tegenover Villetta, dat begin negentiende eeuw voor Van Deyssel werd gebouwd. Hij zou daar op 1 mei 1901 met zijn gezin intrekken, maar ging op dinsdag 9 april 1901, de dag na paasmaandag, alvast zijn werkkamer op de eerste verdieping bekijken.
Dit valt te lezen in het tweede deel van de monumentale biografie die Harry G.M. Prick over Van Deyssel schreef. Het citaat komt uit Van Deyssels nagelaten geschriften en het zinnetje ‘Ach Huize Villetta te Baarn’ heeft Van Deyssel niet geschreven, maar iemand die dacht of wenste dat het over Villetta ging.
Het juiste citaat over De Bremstruik luidt: ‘Ik zit daar heerlijk in den wind als op een stoombootdek. Als álle vensters en deuren open staan, zit men niet in de tocht, maar net in de buitenlucht.’ Overigens zou Van Deyssel zich later juist uitgebreid beklagen over zijn veel te tochtige werkkamer in De Bremstruik.